Siirry sisältöön

Yritys

Luotettavaa vuokra-asumista jo vuodesta 1992

Vuonna 1992 perustettu vuokrataloyhtiö toimii yleishyödyllisin periaattein, ilman liiketaloudellista voitontavoittelua ja ns. omakustannusperiaatteen mukaisesti.

Asukasdemokratia on yhteishallintoa

Asukasdemokratia on vapaaehtoista yhteistoimintaa, joka antaa mahdollisuuden vaikuttaa jokaisen omaan asumiseen. Yhteishallinto alkaa asukkaiden kokouksesta, joka pidetään kerran vuodessa. Tähän asukaskokoukseen voivat osallistua kaikki vuokrataloyhtiön asukkaat. Asukaskokouksella on oikeus valita asukastoimikunta ja saada asukkaiden edustaja vuokrataloyhtiön hallitukseen.

Asukasdemokratian ohella vuokrataloasumista määrittää vuokratalojen yhteishallintoa koskeva laki. Lain keskeisenä tavoitteena on edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä taloissa. Asukasdemokratia ja laki yhdessä antavat hyvät puitteet asukastoiminnalle. Talon omistajan ja asukkaiden toimivalla yhteistyöllä saavutetaan hyvin hoidettu talo, viihtyisä asuinympäristö ja kohtuulliset vuokrat.

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus

Pakolliset

GDPR eväste tallentaa valitsemanne yksityisyyssuoja-asetukset.

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]
act, c_user, datr, fr, pl, pnl_data2, presence, sb, spin, wd, xs

Advertising

Analytics

Other