Siirry sisältöön

Asunnon haku

Näin haet vuokra-asuntoa

1) Tutustu eri kohteisiin sekä vapaisiin vuokra-asuntoihin ja pohdi, minkälainen asunto parhaiten sopisi budjettiin sekä tarpeisiisi

2) Täytä vuokra-asunnon hakemuslomake: opiskelijan vuokra-asuntohakemus tai tavallinen vuokra-asuntohakemus

3) Lisää tarvittavat liitteet hakemukseen – sähköiset kopiot ovat yhtä hyväksyttäviä kuin paperiset, kunhan ne ovat luettavissa

4) Lähetä hakemus käsiteltäväksi toimistolle, hakeminen ei ole sen vaikeampaa!

Huomaa:

Asuntohakemus on voimassa kerrallaan aina yhden kuukauden. Mikäli asunnontarve on vielä tämän jälkeen ajankohtainen eikä sopivaa asuntoa ole kuukauden sisällä löytynyt, voi hakemuksen uusia esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät sivun lopusta.

Muista peruuttaa itsenäisesti asuntohakemuksesi joko puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä, mikäli sinulla ei ole enää asunnontarvetta. Tämä nopeuttaa huomattavasti hakemusten käsittelyä, ehkäisee jonojen syntymistä ja voimme näin tarjota asuntojamme niitä todella tarvitseville.

Jos hakemusprosessi ei ole ennestään tuttu, käymme alla läpi myös sen, mitä asunnon hakijan kannattaa tietää vuokravakuuden asettamisesta, opiskelija-asunnon hakemisesta sekä Kelan tuista ynnä muusta.

Tietoa asunnonhakijoille

Hakemusliitteet

1) Verotodistukset viimeksi vahvistetusta verotuksesta kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta.

2) Tulotiedot – valitse allaolevista elämäntilanteeseesi sopiva vaihtoehto

 • Työssäkäyvä: palkkatodistus / tilinauha
 • Paikkakunnalle muuttava: todistus tulevalta työnantajalta työn alkamisesta ja palkasta
 • Eläkeläinen: todistus bruttoeläkkeen määrästä
 • Työtön: todistus maksetuista päivärahoista
 • Elinkeinoharjoittaja: viimeisin tuloslaskelma ja tase tai tuloselvityslomake
 • Äitiyslomalla, hoitovapaalla, opinto- tai virkavapaalla oleva: todistus palkasta ennen työstä poisjääntiä

3a) Soveltuvin osin: Todistus tuloista tehtävistä vähennyksistä

 • Valtion takaamat opintolainat
 • Lapsen elatusmaksut

3b) Soveltuvin osin: Varallisuus, jos joku muuttajista omistaa kokonaan tai osaksi asunnon, kiinteistön tai muuta varallisuutta

 • Selvitys omaisuuden todennäköisestä luovutushinnasta
 • Kopio luovutuskirjasta, mikäli omaisuudesta on luovuttu
 • Todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista

3c) Soveltuvin osin: Hakijan elämäntilanteesta riippuen

 • Opiskelija: yli 18-vuotiailta opiskelijatodistus, jossa ilmenee arvioitu valmistumisaika
 • Armeijassa oleva: palvelustodistus
 • Raskaustodistus
 • Irtisanominen / häätöpäätös / määräaikainen vuokrasopimus
 • Terveystarkastajan lausunto / purkupäätös
 • Lääkärintodistus, mikäli terveydellisillä olosuhteilla on vaikutus asunnon tarpeeseen

Vakuuden kautta vuokralainen sitoutuu huolehtimaan asunnosta vuokrasopimuksen edellyttämällä tavalla ja maksamaan vuokran ajallaan vuokranantajalle. Vuokrasuhteen syntymiseksi edellytetään aina kaikilta vuokralaisilta vuokravakuuden antamista, joten vakuusmaksu on maksettava ennen huoneiston avaimen luovutusta.

Vuokravakuudet

Yhtiöllämme on kaksi eri vaihtoehtoa vuokravakuuden suorittamiseksi: joko 1) kahden kuukauden vuokraa vastaava rahasumma, joka talletetaan vakuustilille vuokrasopimuksen voimassaoloajaksi, tai 2) kahden henkilön omavelkainen takaussitoumus, joka kattaa kahden kuukauden vuokran + panttiraha 100,- euroa, joka talletetaan vakuustilille.

1. Vuokravakuusmaksu

Vuokralainen maksaa yhtiölle rahana vakuusmaksun, joka vastaa kahden kuukauden vuokran määrää. Vakuusmaksu pidetään yhtiön tilillä koko vuokrasuhteen keston ajan ja palautetaan korottomana vuokralaiselle vuokrasuhteen päätyttyä edellyttäen sitä, että vuokralainen on täyttänyt vuokrasopimuksen mukaiset velvoitteensa. Näihin velvoitteisiin lukeutuvat vuokranmaksu ja asunnon kunnosta huolehtiminen.

2. Omavelkainen takaussitoumus

Vuokralainen toimittaa kahden säännölliset tulot omaavan henkilön omavelkaisen, yhteisvastuullisen takaussitoumuksen yhtiölle. Takaus toimitetaan vuokranantajan antamalle lomakkeelle laadittuna ja takaajien omakätisesti allekirjoittamana. Vuokranantaja voi tarkastaa takaajien luottotiedot näiden maksukyvyn todentamiseksi. Tarkemmat tiedot takausvastuusta ja sen merkityksestä saa vuokranantajan toimittamasta lomakkeesta sekä vuokranantajalta.

Takauksen järjestämisen lisäksi vuokralainen maksaa 100,- euron panttirahan vuokranantajalle, joka palautetaan korottomana sopimuksen loputtua, ellei vuokralainen ole aiheuttanut huoneistossa vahinkoa tai jättänyt huoneistoa siivoamatta. Vakuus on toimitettava ja panttiraha maksettava ennen kuin vuokra-asunnon hakija saa huoneiston avaimen.

Kela eli Kansaneläkelaitos hoitaa muun muassa seuraavia asumisen tukia:

 • yleinen asumistuki
 • eläkkeensaajan asumistuki
 • opintotuen asumislisä
 • sotilasavustuksen asumisavustus
 • toimeentulotuki ja siihen liittyvät avustukset

Löydät näistä kaikista yksityiskohtaista, ajantasaista tietoa Kelan sivuilta. Kelan sivuilla on laskentaohjelma jolla voit arvioida mahdollisuutesi saada yleistä asumistukea tai opintotuen asumislisää.

Voit nykyään hoitaa ison osan hakemusasioista sähköisesti OmaKelan kautta ja tarvittaessa henkilöasiakkaana myös kysellä omia tietojasi Kelan sähköisten asiontipalvelujen kautta. Lisäksi löydät Kelan nettisivuilta asumistukeen ja muihin etuuksiin liittyvät lomakkeet, mikäli sähköinen asiointi ei onnistu esimerkiksi tunnistautumisen osalta pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen puuttuessa. Jos sinulla on kysyttävää Kelan hakemusten täyttämisestä, ole hyvä ja ota yhteyttä Kelan asiakaspalveluun asian selvittämiseksi.

Kelan yhteystiedot

Asuntoa haetaan erillisellä, opiskelijoita varten suunnitellulla hakulomakkeella, joka löytyy tästä. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Käsittelemme niitä tarpeen tullen viikoittain.
Huomaa, että muutokset jätettyyn hakemukseen on tehtävä puhelimitse tai sähköpostilla.

Hakemukseen liitettävät liitteet:

 • Aloittavalta opiskelijalta: kopio oppilaaksihyväksymisilmoituksesta
 • Opintonsa jo aloittaneelta: opiskelutodistus, josta ilmenee opiskelijan arvioitu valmistumisaika
 • Huoltajan suostumus alle 18-vuotiaalta opiskelijalta eli allekirjoitus vuokrasopimukseen
 • Mikäli asunnontarvetta perustellaan jollakin muulla erityisellä syyllä, voidaan tältä osin pyytää myös muita liitteitä.

Tulo- ja verotodistuksia ei opiskelijoilta vaadita! Opiskelijan on kuitenkin huolehdittava vuokranmaksusta ja hyvästä taloudenpidosta kuten muidenkin vuokralaisten.

Huoltajan suostumus

Asuminen vuokrataloyhtiön opiskelija-asunnoissa on normaalia vuokra-asumista, joten emme erityisesti valvo asumista kuten nk. opiskelija-asuntoloissa. Tämän vuoksi yksin asuminen vaatii alle 18-vuotiaalta hyvää elämänhallintaa. Kontrolli on aina huoltajan ja nuoren omalla vastuulla. Huoltajan tulee ottaa tämä huomioon allekirjoittaessaan suostumuksensa asunnon hakemiseen.

Hakija antaa suostumuksensa siihen, että hänen luottotietonsa tarkistetaan ja vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikeat. Tarvittaessa myös huoltajan luottotiedot tarkistetaan. Jos luottotiedoissa on merkintöjä, hakemus voidaan hylätä


Vuokrasopimus voidaan tehdä joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Näistä määräaikainen tarkoittaa sitä, että sopimuksen alkamis- ja loppumispäivä on ennakolta määritelty ja erillistä irtisanomisaikaa ei ole – vuokrasopimus päättyy sopimuksen loppumispäivänä. Toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella ei ole ennakolta määriteltyä päättymispäivää, vaan sopimus on voimassa niin kauan kuin sopimuksen osapuolet haluavat pitää sen voimassa.

Irtisanomisilmoitus

Mikäli vuokralainen haluaa irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen, tulee hänen huomata, että irtisanomisaika on yhden kuukauden pituinen. Hänen täytyy siis huolehtia siitä, että irtisanomishakemus on toimitettu vuokranantajalle vähintään kuukautta ennen toivottua vuokrasopimuksen päättymispäivää. Vuokrasopimuksen irtisanomislomake löytyy alta. Se tulee toimittaa täytettynä toimistolle käsittelyä varten.

Muuttosiivous

Ennen poismuuttoa vuokralaisen tulee myös huolehtia huoneiston loppusiivouksesta. Tätä varten vuokralainen saa vuokranantajalta siivousohjeet, joita tulee noudattaa hyväksyttävän siisteystason varmistamiseksi. Odotuksena on, että huoneisto on siivouksen jälkeen muuttovalmis sen seuraavalle asukkaalle ilman lisätoimenpiteitä. Huoneiston kunto tarkastetaan poismuuttotarkastuksessa huoltoyhtiön edustajan toimesta samaan tapaan kuin huoneistoon alunperin muutettaessa.

Lähetä täytetty hakemuslomake liitteineen toimistolle:

Postiosoite:

Kauhajoen Vuokra-asunnot
c/o Suupohjan Tili-Isäntä Ky
PL 69
61801 Kauhajoki

tai

Sähköpostitse:
suupohjan.tili.isanta@gmail.com

Toimistomme on avoinna:
ma – to, klo 11.00 – 16.00

Huomaa, että hakemus käsitellään vasta kaikkien tarvittavien liitteiden saavuttua!