Siirry sisältöön

Asunnon haku

Näin haet vuokra-asuntoa

Täältä löydät tietoa asumistuesta ja vuokravakuuksista sekä erilaisia hakulomakkeita kuten asumistuki- ja asuntohakulomakkeet.

Vuokra-asumiseen liittyy aina vuokranantajalle luovutettava vuokravakuus.

Vuokravakuudet

Vuokrasuhteen syntymiseksi edellytetään aina kaikilta vuokralaisilta vuokravakuuden antamista. Yhtiöllämme on kaksi eri vaihtoehtoa, joko kahden kuukauden vuokraa vastaava määrä rahana tai kahden henkilön omavelkainen takaussitoumus + panttiraha 100,- euroa.

1. Omavelkainen takaussitoumus

Vuokralainen toimittaa kahden säännölliset tulot omaavien henkilöiden omavelkaisen yhteisvastuullisen takaussitoumuksen yhtiölle. Takaus toimitetaan vuokranantajan antamalle lomakkeelle laadittuna ja takaajien omakätisesti allekirjoitettuna.

Tarkemmat tiedot takausvastuusta ja sen merkityksestä saa vuokranantajan toimittamasta lomakkeesta ja vuokranantajalta. Lisäksi vuokralainen maksaa 100,- euron panttirahan vuokranantajalle, joka palautetaan korottomana sopimuksen loputtua ellei vuokralainen ole aiheuttanut huoneistossa vahinkoa tai jättänyt huoneistoa siivoamatta.

Vakuus on toimitettava ja panttiraha maksettava ennen kuin saa huoneiston avaimen.

2. Vuokravakuusmaksu

Vuokralainen maksaa yhtiölle vakuusmaksun, joka vastaa kahden kuukauden vuokran määrää. Vakuusmaksu pidetään yhtiön tilillä koko vuokrasuhteen keston ajan ja palautetaan korottomana vuokralaiselle vuokrasuhteen päätyttyä, edellyttäen, että vuokralainen on täyttänyt vuokrasopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Vakuusmaksu on maksettava ennen huoneiston avaimen luovutusta.

Kela – Kansaneläkelaitos hoitaa seuraavia asumisen tukia:

 • yleinen asumistuki
 • eläkkeensaajan asumistuki
 • opintotuen asumislisä
 • sotilasavustuksen asumisavustus

Näistä löydät tarkemmin tietoa Kelan sivuilta, sieltä löydät myös asumistukeen liittyvät lomakkeet.

Kelan sivuilla on laskentaohjelma jolla voit arvioida mahdollisuutesi saada yleistä asumistukea tai opintotuen asumislisää. Näihin liittyen voit myös kysellä omia tietojasi Kelan sähköisten asiontipalvelujen kautta.

Kelan yhteystiedot

Asuntoa haetaan opiskelijoita varten suunnitellulla hakulomakkeella, jonka voi ladata täältä. Muutokset jätettyyn hakemukseen on tehtävä puhelimitse tai sähköpostilla!

Hakemukseen liitettävät liitteet:

 • Aloittavalta opiskelijalta kopio oppilaaksihyväksymisilmoituksesta
 • Opintonsa jo aloittaneelta opiskelutodistus, jossa ilmenee opiskelijan arvioitu valmistumisaika
 • Huoltajan suostumus alle 18-vuotiaalta opiskelijalta (allekirjoitus vuokrasopimukseen)
 • Jokin muu liite, mikäli asunnontarvetta perustellaan erityisellä muulla syyllä. Esimerkiksi jos opiskelijalla on astma tai allergia, liitteeksi vaaditaan tästä lääkärintodistus.

Tulo- ja verotodistuksia ei vaadita!

Huoltajan suostumus

Asuminen vuokrataloyhtiön opiskelija-asunnoissa on normaalia vuokra-asumista, joten emme erityisesti valvo asumista kuten nk. asuntoloissa. Tämän vuoksi yksin asuminen vaatii alle 18-vuotiaalta hyvää elämänhallintaa. Kontrolli on aina huoltajan ja nuoren omalla vastuulla. Huoltajan tulee ottaa tämä huomioon allekirjoittaessaan suostumuksensa asunnon hakemiseen.

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Käsittelemme niitä tarpeen tullen viikoittain.

Hakija antaa suostumuksensa siihen, että hänen luottotietonsa tarkistetaan ja vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikeat. Tarvittaessa myös huoltajan luottotiedot tarkistetaan. Jos luottotiedoissa on merkintöjä, hakemus voidaan hylätä.

Asuntohakemus on voimassa yhden kuukauden. Mikäli asunnontarve on vielä tämän jälkeen ajankohtainen, voi hakemuksen uusia esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla.

Muista peruuttaa itsenäisesti asuntohakemuksesi joko puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä, mikäli sinulla ei ole enää asunnontarvetta. Tämä nopeuttaa huomattavasti asuntojen jonotusta, kun tarjoamme asuntojamme vain niitä todella tarvitseville.

Lähetä asuntohakemus liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Suupohjan Tili-Isäntä Ky
PL 69
61801 Kauhajoki

Toimistomme on avoinna:
ma – to, klo 11.00 – 16.00!

Hakemus käsitellään vasta tarvittavien liitteiden saavuttua!


Liitteet

Verotodistukset viimeksi vahvistetusta verotuksesta kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta.

Tulotiedot

 • Työssäkäyvä: palkkatodistus / tilinauha
 • Paikkakunnalle muuttava: todistus tulevalta työnantajalta työn alkamisesta ja palkasta
 • Eläkeläinen: todistus bruttoeläkkeen määrästä
 • Työtön: todistus maksetuista päivärahoista
 • Elinkeinoharjoittaja: viimeisin tuloslaskelma ja tase tai tuloselvityslomake
 • Äitiyslomalla, hoitovapaalla, opinto- tai virkavapaalla oleva: todistus palkasta ennen työstä poisjääntiä

Todistus tuloista tehtävistä vähennyksistä

 • Valtion takaamat opintolainat
 • Lapsen elatusmaksut

Varallisuus, jos joku muuttajista omistaa kokonaan tai osaksi asunnon, kiinteistön tai muuta varallisuutta

 • Selvitys omaisuuden todennäköisestä luovutushinnasta
 • Kopio luovutuskirjasta, mikäli omaisuudesta on luovuttu
 • Todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista

Hakijan elämäntilanteesta riippuen

 • Opiskelija: yli 18-vuotiailta opiskelijatodistus, jossa ilmenee arvioitu valmistumisaika
 • Armeijassa oleva: palvelustodistus
 • Raskaustodistus
 • Irtisanominen / häätöpäätös / määräaikainen vuokrasopimus
 • Terveystarkastajan lausunto / purkupäätös
 • Lääkärintodistus, mikäli terveydellisillä olosuhteilla on vaikutus asunnon tarpeeseen